Menu

Author Archive

transparent_ku map 02_mosaic

transparent_ku map 02_mosaic

TRANSPARENT_KU MAP 05_MOSAIC

TRANSPARENT_KU MAP 05_MOSAIC

TRANSPARENT_KU MAP 04_MOSAIC

TRANSPARENT_KU MAP 04_MOSAIC

TRANSPARENT_KU MAP 03_MOSAIC

TRANSPARENT_KU MAP 03_MOSAIC

ภาพถ่ายมุมสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ด้วยระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน่วยวิจัยโครงสร้างอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติ -ISAAC LAB) และความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‪

ภาพถ่ายมุมสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ด้วยระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน่วยวิจัยโครงสร้างอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติ -ISAAC LAB) และความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‪

transparent_ku map 01_mosaic

transparent_ku map 01_mosaic