ภาพถ่ายมุมสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ด้วยระบบอากาศยานอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน่วยวิจัยโครงสร้างอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติ -ISAAC LAB) และความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‪

transparent_ku map 05_mosaic_group1